1.    Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma BCM Piotr Pryjda, z siedzibą przy ulicy Cieszyńskiej 362, 43-382 Bielsko - Biała, zwana dalej BCM.
2.    Klient Sklepu Internetowego zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu Internetowego. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
3.    Zdjęcia oferowanych w sklepie produktów mogą się różnić od stanu faktycznego i kolorystyki produktów. Ewentualne różnice między prezentacją na zdjęciach a wyglądem oryginału wynikają z powodów technicznych i BCM nie ponosi za nie odpowiedzialności.
4.    Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
5.    Dodanie produktów do „Koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
6.    W przypadku niemożności zrealizowania całości lub części zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
7.    BCM zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku, gdy Klient nie uregulował płatności z tytułu poprzednich zamówień.
8.    BCM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Klient zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
9.    BCM zastrzega sobie prawo, na co Klient wyraża zgodę, pobrania zadatku w wysokości 35 % wartości netto zamówienia w przypadku gdy łączna wartość zamówienia przekracza 500,00 PLN netto.
10.    Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:
10.1.    przelewem, zgodnie z warunkami kredytowymi Klienta w firmie BCM jeśli takie zostały udzielone
10.2.    gotówką przy osobistym odbiorze przesyłki,
10.3.    przelewem (przedpłatą),
10.4.    płatnością za pobraniem (opłata w wysokości 5,00 PLN netto)
11.    Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie należy uregulować przelewem na konto: ING Bank Śląski S.A. 12 1050 1070 1000 0091 3713 0721 Na poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia, datę zamówienia oraz nazwę Klienta. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie wpłaty na numer faksu: 33 812 30 79 lub drogą elektroniczna na adres: [email protected]
12.    W przypadku płatności przy odbiorze Klient reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.
13.    Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w terminie od 24 do 192 godzin od momentu przyjęcia zamówienia. W przypadku, gdy opłata za zamówienie realizowana jest przedpłatą, czas dostawy liczony jest od momentu wpływu należności na konto BCM.
14.    Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firm kurierskich, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
15.    Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszt dostawy na terenie Polski dla przesyłek o wadze do 30kg i standardowych rozmiarów wynosi 15,00 PLN netto i w całości pokrywa go Klient. Zamówienia o wartości powyżej 2 500,00 PLN netto dostarczamy bezpłatnie na terenie Polski z wyjątkiem przesyłek o wadze powyżej 30kg i/lub wielkogabarytowych - w tych wypadkach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.
16.    BCM nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
17.    Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich.
18.    Rabaty indywidualne nie łączą się z rabatem ze sklepu internetowego.
19.    Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.
20.    Ceny promocyjne obowiązują przez określony czas i/lub do wyczerpania zapasów.
21.    BCM nie przyjmuje zwrotów, jeśli zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo, przedmioty zakupione w BCM i naprawiane przez serwis nie podlegają rękojmi
22.    Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego
23.    W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.